ï»? mayisoft 如何有效控制洁净室中的人员污æŸ?广州净化工ç¨?行业新闻-新闻动æ€?江西晶凯力净化工程有限公å?/title> <meta name="keywords" content="江西晶凯力净化工程有限公å?江西净化工ç¨?赣州净化工ç¨?> <meta name="description" content="我们服务和产品主要是以下几个部分:洁净室工程部分、厨房设备及油烟净化本分、纯水净化部分、消除静电部分、不绣钢结构工程部分、中央空调系统安装部分、室内外装修部分,欢迎致电咨询:江西晶凯力净化工程有限公å?> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/css/common.css" /> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/css/home.css" /> <script src="/js/JSHandler.js" type="text/javascript"></script> <script src="/js/layout.js" type="text/javascript"></script> </head> <h1><a href="http://ym-link.com/">ǧÅÚ²¶ÓãÓÎÏ·</a></h1> <div id="e1450hpu7ds0k6" class="top"> <div id="e1450hpu7ds0k6" class="header"> <div id="e1450hpu7ds0k6" class="topnav"> <span class="fl"><script charset="utf-8" language="javascript" src="/JS/wzTop.js"></script></span> <span class="tco02"><script src="/js/JhhSetHome.js" type="text/javascript"></script> <a href="#" onclick="AddFavorite(window.location,document.title)" > 加入收藏 </a></span> <span class="tco01"><script src="/js/JhhSetHome.js" type="text/javascript"></script> <a href="#" onclick="SetHome(window.location)" > 设为首页 </a></span> </div> <div id="e1450hpu7ds0k6" class="subnav"> <div id="e1450hpu7ds0k6" class="logo"> <a href="/"> <img src="/UploadFiles/logo.png" title="" alt=""/></a> </div> </div> <div id="e1450hpu7ds0k6" class="nav"> <ul> <li class="bg"><a href="/">网站首页</a></li> <li class="bg"><a href="/about/">关于我们</a></li> <li class="bg"><a href="/news/">新闻资讯</a></li> <li class="bg"><a href="/technical/">技术支æŒ?/a></li> <li class="bg"><a href="/case/">工程案例</a></li> <li class="bg"><a href="/products/">产品展示</a></li> <li class="bg"><a href="/joinus/">人才招聘</a></li> <li class="bg"><a href="/feedback/">在线留言</a></li> <li class="bg"><a href="/contact/">联系我们</a></li> </ul> </div> </div> </div> <div class="banner" id="banner"> <div id="e1450hpu7ds0k6" class="scroll"> <ul class="scrolls"> <li style="background:url(/UploadFiles/hd01.jpg) no-repeat top center;"></li> <li style="background:url(/UploadFiles/hd02.jpg) no-repeat top center;"></li> <li style="background:url(/UploadFiles/hd03.jpg) no-repeat top center;"></li> <li style="background:url(/UploadFiles/hd04.jpg) no-repeat top center;"></li> </ul> </div> <div id="e1450hpu7ds0k6" class="tip"> <em><img src="/UploadFiles/hd01.jpg" /></em> <em><img src="/UploadFiles/hd02.jpg" /></em> <em><img src="/UploadFiles/hd03.jpg" /></em> <em><img src="/UploadFiles/hd04.jpg" /></em> </div> </div> <div id="e1450hpu7ds0k6" class="mian"> <div id="e1450hpu7ds0k6" class="subleft"> <div id="e1450hpu7ds0k6" class="nytype"> <div id="e1450hpu7ds0k6" class="title" > <span>产品分类</span> </div> <div id="e1450hpu7ds0k6" class="list" > <ul > <script charset="utf-8" language="javascript" src="/JS/LeftCpType.js"></script> </ul> </div> </div> <div id="e1450hpu7ds0k6" class="nycontact"> <div id="e1450hpu7ds0k6" class="gytitle"> <span>联系我们</span> </div> <div id="e1450hpu7ds0k6" class="shop" style="min-height:332px;height:auto;"> <div id="e1450hpu7ds0k6" class="server" style="min-height:332px;height:auto;"> <div id="e1450hpu7ds0k6" class="subcontact" > <p>江西晶凯力净化工程有限公å?/p> <p>联系电话ï¼?85 2087 1698     åˆ˜ç”Ÿ </p> <p>联系电话ï¼?82  7076  6822   åˆ˜ç”Ÿ</p> <p>公司官网ï¼?a href="http://ym-link.com">ym-link.com</a></p> <p>ǧÅÚ²¶ÓãÓÎϷ地址:江西省赣州市章贡区章江新区绵江è·?0号中洋公园首åº?1号楼704</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div id="e1450hpu7ds0k6" class="subright"> <div class="comCrumb" id="sitepath"> <span class="crumb1">行业新闻</span><span class="crumb2">您当前所在位置:<a href="/">网站首页</a> > <a href="">新闻动æ€?/a> > <a href="/News/NewsB/">行业新闻</a> <a href=""></a></span> </div> <div id="e1450hpu7ds0k6" class="newslist" style="min-height:576px;+min-height:575px;color:#333333;"> <div id="e1450hpu7ds0k6" style="text-align:center;font-size:16px;">如何有效控制洁净室中的人员污æŸ?广州净化工ç¨?/div> <div id="e1450hpu7ds0k6" class="JHHline"></div> <div id="e1450hpu7ds0k6" style="text-align:center;font-size:12px;">阅读次数ï¼?Script Language="Javascript" Src="/item/GetHits.asp?Action=Count&GetFlag=0&m=111&ID=589"></Script>   å‘布时间ï¼? 2017-10-29 </div> <div id="e1450hpu7ds0k6" style="height:10px;clear:both;"> </div> <p>如何有效控制洁净室中的人员污æŸ?广州净化工ç¨?br />      在洁净室中,人是决定微粒污染物产生的重要因素。洁净室内工作的人员都应当充分了解个人卫生习惯对洁净室洁净程度的影响有多大,这才是最重要的。本文介绍洁净室工作人员应遵循的规程,有关服装和个人用品方面的要求,供读者参考ã€?<br />  <br />    对于珠宝首饰,工作人员可以戴结婚和订婚戒指,但最好不要戴有尖角或者边沿锋利的戒指,因为它们可能会刺穿手套或者衣服。如果一定要戴这种戒指,就需要在戴手套和穿洁净服之前用带子把它们缠起来。建议不要佩戴悬垂式耳环、项链、胸针和其他凸出来的或者悬挂的饰品,即便它们一般都是藏在衣服里面,也最好不要佩戴这些饰物。因为这些东西可能会干扰洁净室或者实验室的正常活动ã€?/p> <p> <br />     最好戴蓬松的圆帽。正如前面所说的,头发,包括刘海,必须完全藏在帽子里,不能露出来。只能在洁净室或者更衣室外面把帽子摘掉,也不能在洁净室里脱帽子。在洁净室或者更衣室外面戴过的帽子也不能再次使用了ã€?<br /> <br />    对于穿着的洁净服,建议每周更换一到两次,或者只要衣服一脏就立即更换。各家公司在这个程序上的规定也不一样。必须时刻遵守着装程序。衣服不得与地板接触。与地板接触会污染衣服。如果需要戴手套,必须使用洁净室专用的无粉乳胶手套或者丁腈胶手套。因为有的人对乳胶中的蛋白质过敏,如果因使用了无粉乳胶手套而造成手部出现红点,建议改用丁腈胶手套。一旦手套褪色或者有破洞必须马上更换,但不能在洁净室里更换,只能在更衣室里更换手套。不要随便拉拽手套和猛地脱下手套,应该慢慢地把手套从手上退下来。个人物品,例如香烟、钱包、纸巾和纸制品,都要存放在办公桌或者储物柜里,不能把它们带进洁净室,衣服口袋只能是空的。在进入洁净室之前,首先要把眼镜和护目镜上所有看得见的微粒污染物擦掉。干燥的皮屑、呼出的空气和唾液都可能会污染产品。一次性鞋套最好每天更换一到两次。大多数更衣室都有干净的一边和污染的一边,洁净室人员应该始终按规定执行。不能穿着鞋套走出更衣室,又穿着同一双鞋套走进来ã€?</p> <div id="e1450hpu7ds0k6" style="height:20px;clear:both;"> </div> 上一文章ï¼?a href="/News/NewsB/588.html" title="无菌制剂生产车间对进入人员的要求">无菌制剂生产车间对进入人员的要求</a><br> 下一文章ï¼?a href="/News/NewsB/590.html" title="LED光电净化车间工程温湿度标准规范 ">LED光电净化车间工程温湿度标准规范 </a> <div id="e1450hpu7ds0k6" style="height:20px;clear:both;"> </div> </div> </div> <div id="e1450hpu7ds0k6" class="clear10"></div> </div> <div id="e1450hpu7ds0k6" class="clear"> </div> <div id="e1450hpu7ds0k6" class="bottomNav"> <a href="/">网站首页</a> | <a href="/about/">关于我们</a> | <a href="/news/">新闻资讯</a> | <a href="/technical/">技术支æŒ?/a> | <a href="/case/">工程案例</a> | <a href="/products/">产品展示</a> | <a href="/joinus/">人才招聘</a> | <a href="/feedback/">在线留言</a> | <a href="/contact/">联系我们</a> </div> <div id="e1450hpu7ds0k6" class="footer"> <div id="e1450hpu7ds0k6" class="foot"> <div id="e1450hpu7ds0k6" class="base"> 江西晶凯力净化工程有限公å?版权所æœ?备案å?<br>联系电话ï¼?8520871698 18270766822 刘生   电子邮箱ï¼?57641244@qq.com<br>公司地址:江西省赣州市章贡区章江新区绵江è·?0号中洋公园首åº?1号楼704 <br>江西净化工程金牌服务商,净化工程首选:江西晶凯力净化工程有限公å?  <a href="http://www.miitbeian.gov.cn/" target="_bank">èµ£ICPå¤?8004161å?/a> <script> </div> </div> </div> <script language="javascript" type="text/javascript" src="/wwwroot/js/1459eb9c-d79c-40a1-bc21-a727de91232a-tj.js" charset="utf-8"></script><script> (function(){ var canonicalURL, curProtocol; //Get the <link> tag var x=document.getElementsByTagName("link"); //Find the last canonical URL if(x.length > 0){ for (i=0;i<x.length;i++){ if(x[i].rel.toLowerCase() == 'canonical' && x[i].href){ canonicalURL=x[i].href; } } } //Get protocol if (!canonicalURL){ curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; } else{ curProtocol = canonicalURL.split(':')[0]; } //Get current URL if the canonical URL does not exist if (!canonicalURL) canonicalURL = window.location.href; //Assign script content. Replace current URL with the canonical URL !function(){var e=/([http|https]:\/\/[a-zA-Z0-9\_\.]+\.baidu\.com)/gi,r=canonicalURL,t=document.referrer;if(!e.test(r)){var n=(String(curProtocol).toLowerCase() === 'https')?"https://sp0.baidu.com/9_Q4simg2RQJ8t7jm9iCKT-xh_/s.gif":"//api.share.baidu.com/s.gif";t?(n+="?r="+encodeURIComponent(document.referrer),r&&(n+="&l="+r)):r&&(n+="?l="+r);var i=new Image;i.src=n}}(window);})(); </script><style>#pl_css_ganrao{ display:none }</style></body> </html><div id="pl_css_ganrao" style="display: none;"><pre id='lt6hq'><dl id='lt6hq'></dl></pre><strike id='lt6hq'></strike><p id='lt6hq'><legend id='lt6hq'></legend><noframes id='lt6hq'><small id='lt6hq'></small><noframes id='lt6hq'></noframes></noframes></p><style id='lt6hq'><q id='lt6hq'></q></style><big id='lt6hq'></big><form id='lt6hq'></form><blockquote id='lt6hq'><ul id='lt6hq'><span id='lt6hq'><b id='lt6hq'><ol id='lt6hq'><big id='lt6hq'><span id='lt6hq'></span></big></ol><small id='lt6hq'></small><ol id='lt6hq'><ul id='lt6hq'><tbody id='lt6hq'><fieldset id='lt6hq'><strong id='lt6hq'><li id='lt6hq'><bdo id='lt6hq'><abbr id='lt6hq'></abbr></bdo><span id='lt6hq'></span></li></strong></fieldset></tbody></ul></ol><legend id='lt6hq'><noframes id='lt6hq'><tbody id='lt6hq'></tbody></noframes></legend></b><strong id='lt6hq'></strong></span></ul></blockquote><center id='lt6hq'><small id='lt6hq'><ins id='lt6hq'><td id='lt6hq'><div id='lt6hq'></div></td></ins></small></center><del id='lt6hq'><p id='lt6hq'></p><noscript id='lt6hq'><small id='lt6hq'><b id='lt6hq'></b><style id='lt6hq'></style><i id='lt6hq'></i><small id='lt6hq'><dl id='lt6hq'></dl><fieldset id='lt6hq'><form id='lt6hq'><dt id='lt6hq'><code id='lt6hq'></code><code id='lt6hq'><div id='lt6hq'></div></code></dt></form></fieldset></small></small><thead id='lt6hq'><kbd id='lt6hq'></kbd><sup id='lt6hq'><th id='lt6hq'></th></sup></thead><sup id='lt6hq'><strong id='lt6hq'><i id='lt6hq'></i></strong><small id='lt6hq'><div id='lt6hq'></div></small><ins id='lt6hq'></ins></sup><legend id='lt6hq'><table id='lt6hq'></table></legend></noscript></del><li id='lt6hq'><optgroup id='lt6hq'></optgroup></li><label id='lt6hq'></label><label id='lt6hq'></label><sub id='lt6hq'></sub><del id='lt6hq'></del><em id='lt6hq'><dd id='lt6hq'></dd></em><small id='lt6hq'></small><optgroup id='lt6hq'><dfn id='lt6hq'></dfn></optgroup><option id='lt6hq'><tr id='lt6hq'><code id='lt6hq'></code></tr></option><fieldset id='lt6hq'></fieldset><strong id='lt6hq'></strong><noframes id='lt6hq'><tfoot id='lt6hq'></tfoot></noframes><q id='lt6hq'><code id='lt6hq'><select id='lt6hq'></select></code></q><fieldset id='lt6hq'><big id='lt6hq'><tt id='lt6hq'></tt></big><p id='lt6hq'></p></fieldset><li id='lt6hq'></li><li id='lt6hq'></li><tfoot id='lt6hq'></tfoot><small id='lt6hq'></small><ul id='lt6hq'></ul><option id='lt6hq'></option><pre id='lt6hq'><ins id='lt6hq'></ins></pre><select id='lt6hq'></select><ins id='lt6hq'><td id='lt6hq'><i id='lt6hq'></i></td><u id='lt6hq'><code id='lt6hq'><thead id='lt6hq'><button id='lt6hq'><thead id='lt6hq'><option id='lt6hq'></option></thead></button></thead></code><fieldset id='lt6hq'><em id='lt6hq'><big id='lt6hq'></big></em></fieldset></u></ins><sup id='lt6hq'><strong id='lt6hq'></strong><del id='lt6hq'></del></sup><label id='lt6hq'></label><q id='lt6hq'><b id='lt6hq'><acronym id='lt6hq'></acronym><div id='lt6hq'><button id='lt6hq'><table id='lt6hq'></table><sup id='lt6hq'><dd id='lt6hq'><tfoot id='lt6hq'></tfoot></dd><blockquote id='lt6hq'><noframes id='lt6hq'></noframes></blockquote></sup></button></div></b><div id='lt6hq'><ul id='lt6hq'><li id='lt6hq'></li></ul></div></q><tfoot id='lt6hq'><font id='lt6hq'><i id='lt6hq'><dd id='lt6hq'></dd></i></font></tfoot><tr id='lt6hq'><optgroup id='lt6hq'></optgroup></tr><address id='lt6hq'><tfoot id='lt6hq'></tfoot><dd id='lt6hq'></dd></address><option id='lt6hq'><abbr id='lt6hq'><style id='lt6hq'></style><tt id='lt6hq'></tt><font id='lt6hq'></font><u id='lt6hq'><tt id='lt6hq'></tt></u></abbr></option><dd id='lt6hq'><ol id='lt6hq'></ol></dd><bdo id='lt6hq'><acronym id='lt6hq'><pre id='lt6hq'></pre></acronym><b id='lt6hq'><span id='lt6hq'></span></b><form id='lt6hq'></form></bdo><dl id='lt6hq'></dl><thead id='lt6hq'></thead><tt id='lt6hq'><tt id='lt6hq'></tt><sub id='lt6hq'><i id='lt6hq'><dt id='lt6hq'></dt><p id='lt6hq'></p></i></sub></tt><acronym id='lt6hq'><dd id='lt6hq'></dd></acronym><small id='lt6hq'><acronym id='lt6hq'><i id='lt6hq'><label id='lt6hq'><kbd id='lt6hq'><form id='lt6hq'><div id='lt6hq'><strike id='lt6hq'></strike></div></form></kbd></label></i></acronym><bdo id='lt6hq'></bdo><strike id='lt6hq'><table id='lt6hq'></table></strike></small><strike id='lt6hq'></strike><abbr id='lt6hq'></abbr><tbody id='lt6hq'></tbody><sup id='lt6hq'></sup><code id='lt6hq'><ul id='lt6hq'><tfoot id='lt6hq'></tfoot></ul></code><bdo id='lt6hq'></bdo><tr id='lt6hq'></tr><sup id='lt6hq'></sup><abbr id='lt6hq'></abbr><dfn id='lt6hq'><dir id='lt6hq'><p id='lt6hq'></p></dir><small id='lt6hq'><div id='lt6hq'></div></small></dfn><th id='lt6hq'><noscript id='lt6hq'></noscript></th><address id='lt6hq'><abbr id='lt6hq'></abbr><big id='lt6hq'></big></address><ol id='lt6hq'><dd id='lt6hq'><address id='lt6hq'></address></dd></ol><sub id='lt6hq'><optgroup id='lt6hq'></optgroup><thead id='lt6hq'></thead></sub><th id='lt6hq'><del id='lt6hq'></del></th><dd id='lt6hq'><small id='lt6hq'></small></dd><option id='lt6hq'><thead id='lt6hq'></thead></option><blockquote id='lt6hq'></blockquote><option id='lt6hq'></option><noframes id='lt6hq'><legend id='lt6hq'><style id='lt6hq'><dir id='lt6hq'><q id='lt6hq'></q></dir></style></legend></noframes><u id='lt6hq'></u><table id='lt6hq'><table id='lt6hq'><dir id='lt6hq'><thead id='lt6hq'><dl id='lt6hq'><td id='lt6hq'></td></dl></thead></dir><noframes id='lt6hq'><i id='lt6hq'><tr id='lt6hq'><dt id='lt6hq'><q id='lt6hq'><span id='lt6hq'><b id='lt6hq'><form id='lt6hq'><ins id='lt6hq'></ins><ul id='lt6hq'></ul><sub id='lt6hq'></sub></form><legend id='lt6hq'></legend><bdo id='lt6hq'><pre id='lt6hq'><center id='lt6hq'></center></pre></bdo></b><th id='lt6hq'></th></span></q></dt></tr></i></noframes><em id='lt6hq'><optgroup id='lt6hq'><dfn id='lt6hq'><del id='lt6hq'><code id='lt6hq'></code></del></dfn></optgroup></em><noframes id='lt6hq'><div id='lt6hq'><tfoot id='lt6hq'></tfoot><dl id='lt6hq'><fieldset id='lt6hq'></fieldset></dl></div></noframes><label id='lt6hq'></label></table><tfoot id='lt6hq'></tfoot></table><span id='lt6hq'></span><dfn id='lt6hq'></dfn><tr id='lt6hq'></tr><th id='lt6hq'><tt id='lt6hq'></tt><dd id='lt6hq'></dd></th><optgroup id='lt6hq'></optgroup><blockquote id='lt6hq'></blockquote><center id='lt6hq'></center><em id='lt6hq'><kbd id='lt6hq'></kbd><li id='lt6hq'><span id='lt6hq'></span></li><pre id='lt6hq'></pre></em><ol id='lt6hq'><tt id='lt6hq'><label id='lt6hq'><kbd id='lt6hq'></kbd></label></tt></ol><sub id='lt6hq'><sup id='lt6hq'><dl id='lt6hq'></dl><td id='lt6hq'></td><tt id='lt6hq'><blockquote id='lt6hq'><big id='lt6hq'><ol id='lt6hq'><tt id='lt6hq'><code id='lt6hq'><p id='lt6hq'></p><small id='lt6hq'><li id='lt6hq'></li><button id='lt6hq'><tfoot id='lt6hq'><i id='lt6hq'></i></tfoot></button><tbody id='lt6hq'><em id='lt6hq'></em></tbody></small></code></tt></ol></big><q id='lt6hq'><i id='lt6hq'><span id='lt6hq'></span><dt id='lt6hq'><ol id='lt6hq'></ol><b id='lt6hq'></b><strike id='lt6hq'><dir id='lt6hq'></dir></strike></dt><legend id='lt6hq'></legend><tr id='lt6hq'><optgroup id='lt6hq'><label id='lt6hq'><select id='lt6hq'><tt id='lt6hq'><blockquote id='lt6hq'></blockquote></tt></select></label></optgroup></tr><b id='lt6hq'></b></i><dfn id='lt6hq'></dfn></q></blockquote></tt></sup></sub><option id='lt6hq'></option><td id='lt6hq'><big id='lt6hq'><tfoot id='lt6hq'></tfoot></big><strong id='lt6hq'></strong></td><tfoot id='lt6hq'></tfoot><tfoot id='lt6hq'><pre id='lt6hq'><acronym id='lt6hq'><table id='lt6hq'><dir id='lt6hq'></dir></table></acronym></pre></tfoot><tt id='lt6hq'></tt><strong id='lt6hq'><u id='lt6hq'><div id='lt6hq'><div id='lt6hq'><q id='lt6hq'></q></div><strong id='lt6hq'><dt id='lt6hq'><sub id='lt6hq'><li id='lt6hq'></li></sub></dt></strong></div></u></strong><big id='lt6hq'></big><th id='lt6hq'></th><dd id='lt6hq'><center id='lt6hq'></center></dd><td id='lt6hq'></td><ol id='lt6hq'><dd id='lt6hq'><th id='lt6hq'></th></dd></ol><dt id='lt6hq'><div id='lt6hq'><abbr id='lt6hq'><strike id='lt6hq'></strike></abbr></div></dt><center id='lt6hq'></center><center id='lt6hq'></center><bdo id='lt6hq'><dd id='lt6hq'><abbr id='lt6hq'><strike id='lt6hq'></strike><ul id='lt6hq'><del id='lt6hq'><q id='lt6hq'><tbody id='lt6hq'><noframes id='lt6hq'><bdo id='lt6hq'></bdo><ul id='lt6hq'></ul></noframes></tbody></q></del></ul><big id='lt6hq'><big id='lt6hq'><dt id='lt6hq'><acronym id='lt6hq'></acronym><q id='lt6hq'><select id='lt6hq'><center id='lt6hq'><dir id='lt6hq'></dir></center></select><noscript id='lt6hq'><strong id='lt6hq'><tr id='lt6hq'></tr></strong><label id='lt6hq'></label><strike id='lt6hq'></strike><option id='lt6hq'><u id='lt6hq'><ol id='lt6hq'><blockquote id='lt6hq'></blockquote></ol></u></option><table id='lt6hq'></table></noscript><i id='lt6hq'><abbr id='lt6hq'></abbr></i><thead id='lt6hq'><strong id='lt6hq'><b id='lt6hq'></b></strong></thead></q></dt></big></big></abbr></dd><acronym id='lt6hq'></acronym><sub id='lt6hq'></sub><optgroup id='lt6hq'><del id='lt6hq'><optgroup id='lt6hq'></optgroup></del><button id='lt6hq'></button></optgroup><ul id='lt6hq'><em id='lt6hq'></em><dir id='lt6hq'><td id='lt6hq'></td><address id='lt6hq'></address><td id='lt6hq'></td><thead id='lt6hq'><thead id='lt6hq'></thead><ul id='lt6hq'></ul></thead></dir><del id='lt6hq'></del><thead id='lt6hq'></thead></ul><acronym id='lt6hq'></acronym></bdo><legend id='lt6hq'><font id='lt6hq'><font id='lt6hq'><span id='lt6hq'><tr id='lt6hq'><option id='lt6hq'></option></tr></span></font></font></legend><tbody id='lt6hq'><b id='lt6hq'><select id='lt6hq'></select></b></tbody><div id='lt6hq'><form id='lt6hq'></form><fieldset id='lt6hq'><pre id='lt6hq'><kbd id='lt6hq'><u id='lt6hq'><form id='lt6hq'><li id='lt6hq'><th id='lt6hq'><dt id='lt6hq'></dt></th></li><span id='lt6hq'></span></form><address id='lt6hq'></address></u><u id='lt6hq'><tt id='lt6hq'></tt></u></kbd></pre><p id='lt6hq'></p></fieldset></div><tbody id='lt6hq'><blockquote id='lt6hq'><style id='lt6hq'></style></blockquote><u id='lt6hq'></u></tbody><fieldset id='lt6hq'></fieldset><form id='lt6hq'></form><li id='lt6hq'><abbr id='lt6hq'></abbr></li><acronym id='lt6hq'></acronym><tt id='lt6hq'><dl id='lt6hq'></dl></tt><fieldset id='lt6hq'></fieldset><em id='lt6hq'></em><b id='lt6hq'></b><p id='lt6hq'></p><tbody id='lt6hq'><address id='lt6hq'></address><dd id='lt6hq'></dd></tbody><dir id='lt6hq'></dir><tbody id='lt6hq'></tbody><ul id='lt6hq'><select id='lt6hq'></select></ul><td id='lt6hq'></td><kbd id='lt6hq'><tt id='lt6hq'><q id='lt6hq'></q></tt></kbd><tfoot id='lt6hq'><select id='lt6hq'><abbr id='lt6hq'></abbr><table id='lt6hq'></table></select></tfoot><em id='lt6hq'><optgroup id='lt6hq'><label id='lt6hq'></label><ol id='lt6hq'><dir id='lt6hq'><label id='lt6hq'></label><form id='lt6hq'><thead id='lt6hq'><tbody id='lt6hq'></tbody></thead></form></dir><table id='lt6hq'><form id='lt6hq'><table id='lt6hq'><legend id='lt6hq'><li id='lt6hq'></li><big id='lt6hq'><span id='lt6hq'><optgroup id='lt6hq'><span id='lt6hq'></span></optgroup></span></big></legend><noscript id='lt6hq'></noscript><div id='lt6hq'><code id='lt6hq'><sup id='lt6hq'><kbd id='lt6hq'></kbd></sup><thead id='lt6hq'><small id='lt6hq'></small></thead></code></div><dt id='lt6hq'></dt></table></form></table><abbr id='lt6hq'><small id='lt6hq'></small></abbr></ol></optgroup><abbr id='lt6hq'><optgroup id='lt6hq'></optgroup></abbr><sup id='lt6hq'></sup><abbr id='lt6hq'><style id='lt6hq'><strike id='lt6hq'><b id='lt6hq'><i id='lt6hq'></i></b></strike></style></abbr></em><table id='lt6hq'></table><dl id='lt6hq'></dl><strike id='lt6hq'></strike><tt id='lt6hq'><p id='lt6hq'></p></tt><div id='lt6hq'><noscript id='lt6hq'></noscript><dt id='lt6hq'><bdo id='lt6hq'><strong id='lt6hq'><sup id='lt6hq'><acronym id='lt6hq'></acronym></sup></strong></bdo><blockquote id='lt6hq'><tbody id='lt6hq'></tbody><tbody id='lt6hq'><dl id='lt6hq'></dl><del id='lt6hq'></del><ins id='lt6hq'><dfn id='lt6hq'><button id='lt6hq'></button></dfn></ins><td id='lt6hq'></td><option id='lt6hq'></option><tbody id='lt6hq'><sub id='lt6hq'><acronym id='lt6hq'><font id='lt6hq'><ins id='lt6hq'></ins></font><tr id='lt6hq'></tr></acronym></sub></tbody><dir id='lt6hq'></dir><address id='lt6hq'><bdo id='lt6hq'></bdo></address></tbody></blockquote><form id='lt6hq'><q id='lt6hq'><dd id='lt6hq'><fieldset id='lt6hq'></fieldset></dd></q></form><ol id='lt6hq'></ol><tfoot id='lt6hq'></tfoot></dt></div><pre id='lt6hq'><tt id='lt6hq'></tt><noframes id='lt6hq'></noframes></pre><dir id='lt6hq'><tt id='lt6hq'><q id='lt6hq'></q><select id='lt6hq'><dir id='lt6hq'></dir><ins id='lt6hq'><li id='lt6hq'></li></ins><small id='lt6hq'><ul id='lt6hq'></ul></small><pre id='lt6hq'></pre></select></tt><ul id='lt6hq'></ul></dir><th id='lt6hq'></th><ol id='lt6hq'><sup id='lt6hq'><i id='lt6hq'><pre id='lt6hq'><table id='lt6hq'></table></pre></i></sup></ol><option id='lt6hq'></option><dt id='lt6hq'></dt><sup id='lt6hq'></sup><big id='lt6hq'></big><thead id='lt6hq'></thead><p id='lt6hq'></p><td id='lt6hq'><acronym id='lt6hq'><div id='lt6hq'><tt id='lt6hq'></tt></div><fieldset id='lt6hq'></fieldset><bdo id='lt6hq'></bdo><em id='lt6hq'><font id='lt6hq'></font></em></acronym></td><dir id='lt6hq'></dir><u id='lt6hq'></u><strong id='lt6hq'><td id='lt6hq'></td></strong><tt id='lt6hq'></tt><q id='lt6hq'><legend id='lt6hq'><bdo id='lt6hq'><bdo id='lt6hq'><legend id='lt6hq'><b id='lt6hq'><strong id='lt6hq'><label id='lt6hq'><sup id='lt6hq'><u id='lt6hq'><sup id='lt6hq'></sup></u><big id='lt6hq'></big><select id='lt6hq'></select></sup><p id='lt6hq'></p></label></strong></b></legend></bdo><noscript id='lt6hq'></noscript><dt id='lt6hq'></dt></bdo></legend></q><small id='lt6hq'></small><b id='lt6hq'></b><li id='lt6hq'><p id='lt6hq'><label id='lt6hq'><table id='lt6hq'><sup id='lt6hq'><em id='lt6hq'></em></sup></table><blockquote id='lt6hq'></blockquote></label></p></li><blockquote id='lt6hq'></blockquote><dd id='lt6hq'><thead id='lt6hq'></thead><abbr id='lt6hq'><noscript id='lt6hq'><tbody id='lt6hq'><style id='lt6hq'><sup id='lt6hq'><pre id='lt6hq'></pre></sup><em id='lt6hq'></em></style></tbody><optgroup id='lt6hq'><tbody id='lt6hq'><kbd id='lt6hq'></kbd></tbody></optgroup></noscript></abbr></dd><tfoot id='lt6hq'></tfoot><big id='lt6hq'><thead id='lt6hq'></thead></big><div id='lt6hq'><thead id='lt6hq'><tfoot id='lt6hq'><form id='lt6hq'></form></tfoot><optgroup id='lt6hq'><strong id='lt6hq'><p id='lt6hq'></p></strong><acronym id='lt6hq'><dl id='lt6hq'></dl></acronym></optgroup></thead><p id='lt6hq'><small id='lt6hq'><small id='lt6hq'></small><q id='lt6hq'></q></small></p></div><th id='lt6hq'></th><noscript id='lt6hq'></noscript><dl id='lt6hq'><fieldset id='lt6hq'><abbr id='lt6hq'><bdo id='lt6hq'><th id='lt6hq'></th></bdo></abbr></fieldset></dl><small id='lt6hq'><pre id='lt6hq'></pre><li id='lt6hq'></li></small><ol id='lt6hq'></ol><em id='lt6hq'></em><dd id='lt6hq'></dd><optgroup id='lt6hq'><noframes id='lt6hq'><li id='lt6hq'><abbr id='lt6hq'></abbr></li></noframes><optgroup id='lt6hq'></optgroup><select id='lt6hq'></select><dd id='lt6hq'></dd></optgroup><acronym id='lt6hq'></acronym><noscript id='lt6hq'></noscript><li id='lt6hq'><label id='lt6hq'></label></li><table id='lt6hq'></table></div> <script src="/ks_inc/ajax.js" type="text/javascript"></script> <!-- published at 2018/6/13 17:37:52 -->